Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Művészeti Iskola

H-7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 9.
Tel./Fax: +36 82/463-125

Művelődési ház
Művelődési ház

A település egyik legnagyobb múltú intézménye az 1954-ben járási kultúrházként létrehozott – ma a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Művészeti Iskola nevet viselő – intézményünk 50 éve áll az itt élő emberek szolgálatában.
Ha múltjának bármelyik időszakát is vizsgáljuk, elmondható, hogy alapfeladatait minden időszakban kiegyensúlyozottan, jó szakmai színvonalon, és az itt élő emberek nagyfokú elégedettsége mellett végezte.
Az intézmény egykori és jelenlegi vezetői, népművelői, művelődésszervezői mindig a szolgáló- és szolgáltató közművelődés alapelvét vallották magukénak, törekedtek a valós szükségletekre alapozott művelődési tevékenységek kialakítása felé, s arra, hogy ez az intézmény nyitott legyen a helyi társadalom igényeire.
A ház egész történetét végigkísérő jellemvonás az állandó változás és megújulás. Az idősebb generációk még ma is emlékeznek a 60-as évek elejéről a híres „Barcsi Színjátszó Társulatra”, és sokan nosztalgiával gondolnak vissza a 70-es évek ifjúsági klubmozgalmára. A következő nagy újítási hullámot jelentette a 70-es évek közepén az amatőr mozgalom kibontakozása. Az intézmény mindig élenjárt az újdonságok felkarolásában, gondolhatunk a barcsi zeneoktatás bevezetésére, később a településen elsőként szervezett nyelv-tanfolyamokra, a számítástechnikai oktatás megindítására, a videoklubok szervezésére. De a közelmúltból is hozhatunk példákat, hiszen komoly innovációt jelentett 1996-ban a művészeti oktatás bevezetése is, és az utóbbi években a könyv- és elektronikus kiadványok megjelentetése.
Az intézmény a kulturális értékek közvetítésének legfontosabb városi intézménye, az elmúlt évtizedekben számtalan színházi előadás, könnyű- és komolyzenei hangverseny, amatőr önálló est, regionális művészeti találkozó stb. került megrendezésre a ház falai között. A művelődési központ részt vesz szinte valamennyi városi nagyrendezvény lebonyolításában. Az intézmény 50 éves történetétől elválaszthatatlan a mozi működése, amely a 70 években élte virágkorát.
Az intézmény életéhez – a különböző közösségeken keresztül – nagyon sok fiatal és idősebb generáció munkája kapcsolódik. Az amatőr művészeti körökben, műhelyekben, az ének-, a zenei- és táncegyüttesekben, a különféle klubokban, baráti- és társaskörökben a barcsi emberek százai találják meg az érdeklődésüknek megfelelő művelődési, szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget.
A művelődési központ széles intézményi és társadalmi kapcsolatokkal rendelkezik, szinte nincs olyan iskola, civil és társadalmi szervezet, amellyel ne lenne rendszeres az együttműködés, amely ne venné igénybe ház szolgáltatásait.

Az intézmény 1996-tól „általános művelődési központ”-ként működik, és két nagy feladatkört lát el.

KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG
Az élet minőségének gazdagításához, az ünnep együttes örömeihez, az esztétikai élmények megéléséhez, a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmakat kell teremteni. Ezt a célt szolgálják az intézmény által szervezett rendezvények, programok: színházi előadások, könnyű- és komolyzenei hangversenyek, az amatőr együttesek önálló estjei, különféle műsorok, bemutatók, regionális művészeti találkozók stb. Az intézmény részt vesz szinte valamennyi városi nagyrendezvény lebonyolításában (Magyar Kultúra Napja, Tavaszi Fesztivál, majális, gyermeknap, Barcsi Nemzetközi Vásár, Város Napja stb.). A város kulturális értékeinek bemutatására széleskörű kapcsolatrendszer alakult ki a határmenti régióban, illetve a testvérvárosi kapcsolatokban is.
Az intézményi munka másik meghatározó feladatköre a különböző művelődési közösségek létrejöttének segítése, működtetése, munkájuk sokoldalú támogatása. Beletartozik

 • az amatőr művészeti körök, műhelyek gondozása,
 • a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének-, zene-, táncegyüttesek működtetése,
 • a település lakóinak érdekeire, érdeklődésére építve közösségek (klubok, baráti- és társaskörök) létrejöttének ösztönzése, segítése,
 • különböző tanfolyamok, nyári táborok szervezése stb.
 • Az utóbbi években egyre több szolgáltató jellegű tevékenységet is végez az intézmény:
 • a civil közösségek igény szerinti segítése,
 • a különböző művészeti ágak kulturális piacához szervezőmunka, terek kínálata.
 • a város amatőr művészeti csoportjainak menedzselése.
 • a lakosság szórakozási igényeit kielégítő programok szervezése,
 • hang- és fénytechnika, mobil színpad kölcsönzése.
 • kiadványok megjelentetése,
 • terem mozi működtetése.
Művelődési ház
Művelődési ház programok
Művelődési ház
Művelődési ház programok
Művelődési ház programok
Művelődési ház programok
Művelődési ház programok
Művelődési ház programok
Művelődési ház programok
Művelődési ház programok
Művelődési ház programok
Művelődési ház programok
 

ISKOLAI TEVÉKENYSÉG
Az intézmény 1996 őszétől alapfokú művészetoktatással is foglalkozik, amelynek célja, hogy

 • a választott szakokon belül nyújtson speciális művészeti ismereteket az iskola tanulóinak,
 • ismertesse meg az egyes művészeti ágak alapvető ismeretanyagát és technikáit,
 • alapozza meg a művészi kifejezőkészségek kialakítását, bontakoztassa ki a tanulók alkotó fantáziáját és fejlessze improvizációs készségét,
 • készítse fel az átlagosnál jobb készségű növendékeket a szakirányú továbbtanulásra, illetve művészeti önképzőkörök, együttesek munkájába való bekapcsolódásra.

A művészeti iskola évfolyamainak száma: előképző (2 évfolyam), alapfokú képző (6 évfolyam), továbbképző (4 évfolyam).

A barcsi néptánc együttesek több évtizedes eredményeire építve az iskolán belül elsőként a néptánc szak jött létre, majd 1999 szeptemberében két újabbal profillal, a grafika és a színjáték tagozattal bővült a kínálat. Az iskolának jelenleg 184 tanulója van.
Az intézmény 2004. őszétől tervezi a jazz oktatás bevezetését, amely általános zenei iskolai végzettséggel rendelkező fiatalok középfokú képzésével foglalkozik majd.

A grafika tagozat munkái
A grafika tagozat munkái
A grafika tagozat munkái
A grafika tagozat munkái
A grafika tagozat munkái
A grafika tagozat munkái
A grafika tagozat munkái
A grafika tagozat munkái
A grafika tagozat munkái
A grafika tagozat munkái
A grafika tagozat munkái
A grafika tagozat munkái
A grafika tagozat munkái
A grafika tagozat munkái
 

Az intézmény fenntartásában működő csoportok
Boróka Néptáncegyüttes (Gerlecz László)
Boróka Népizenekar (Vránicsné Jancsi Erika)
Kis-Boróka Gyermektáncegyüttes (Gerlecz László)
Somogytarnócai Asszonykórus Péter Lajosné
ADRIA-SZIGO társastáncklub (Krautner Éva)
Free Street Dance Team moderntánc csoport (Balogh József)
Viva la Divas Mazsorett Csoport (Andrics Bernadett)
Városi Nyugdíjas Kórus (Gyurókovics Tibor)
Riverside Blues Band (Máté Zsolt)
Barcs Big Band (Molnár Márton)
Barcsi Jazz Kollégium (Molnár Márton)
Városi Nyugdíjas Klub (Virgoncz Lajosné)
Somogytarnócai Nyugdíjas Klub (Kelemen Jánosné)
Cigányfiúk Együttes (Bokor József).

Vélemény, hozzászólás?

A Dráva folyó kicsiben – Barcs belvárosában

Social links powered by Ecreative Internet Marketing