Városi könyvtár

H-7570 Barcs, Ifjúság u. 18.
+36 82/565-320

Városi könyvtár
Városi könyvtár

A barcsi könyvtár az 1950-es évek elején -a népkönyvtári hálózat létrehozásakor – a kaposvári Megyei Könyvtár letétjeként jött létre 4500 kötettel. Néhány év múlva az állományt megvásárolta, majd fokozatosan bővítette a nagyközség.
1985-ig magántulajdonú épület bérelt házrészében, szűkös körülmények között látta el feladatát az intézmény. A mostoha körülmények ellenére komoly szakmai munkát folytattak a könyvtárosok.
Az ifjúsági könyvtár életét is a költözések hosszú sora jellemezte, ám az akkori diákok, gyermekolvasók közül sokan emlékezhetnek a gyermek-könyvtárosok magas szintű, példamutató munkájára.
A nagyközségi és járási könyvtár – 1979-ig így hívták – helyzetének megváltoztatására, kultúrált körülmények közötti elhelyezésére több terv született. 1965-ben a műemlék jellegű zsinagógát a járási tanács megvásárolhatta volna, de nem élt ezzel a lehetőséggel.
A legnagyobb esély a változásra 1971-ben adódott. Egy háromszintes épület tervei készültek el. Az 1253 m2 alapterületű épület pompás formájával, jó térkihasználásával, könyvtári szempontból is kifogástalan belső térelrendezésével talán az ország egyik legszebb „kisvárosi” könyvtára lehetett volna …pénzügyi okok miatt a könyvtár maradt a régi helyén.
Több mint 30 év elteltével 1985-ben költözött a könyvtár egy lakóház könyvtári célra átalakított földszinti helyiségébe. A zsúfoltság csökkent, kényelmes, kultúrált körülmények közt fogadhattuk olvasóinkat, s nem utolsó sorban a könyvtárosok is ideálisabb helyen dolgozhattak. Bővültek szolgáltatásaink.
Ez az elhelyezés is csak átmeneti megoldásnak számított a könyvtár életében.
A könyvtár, önálló épületbe költözésével a felnőtt- és a gyermekrészleg, valamint a raktárak egy épületbe kerülésével az elhelyezési problémák 1996-ban megoldódtak.
A város egyetlen nyilvános közkönyvtára azóta működik jelenlegi helyén, az Ifjúság u. 18. sz. alatt.
A városban és a város környékén élő emberek könyvtári ellátását 6 főfoglalkozású könyvtáros végzi az 510 m2 alapterületen működő intézményben.
Egyrészt ismeretátadó funkciónknak próbálunk eleget tenni, másrészt az információk terjesztésének korszerű intézményévé igyekszünk fejlődni. Mindennapjainkat a szolgáltatás-centrikusság jellemzi, elsősorban a helyi, valós használói igényeknek igyekszünk megfelelni.

Jelenleg 66933 kötet könyvvel várjuk az érdeklődőket. A könyveken kívül állományunk részét képezi még 1608 db hangzódokumentum, 931 db videokazetta, 268 CD-ROM, 84 féle folyóiratot, napi- és hetilapot fizetünk elő. Állományunkat folyamatosan gyarapítjuk.

Olvasószolgálatunk gondoskodik az olvasói igények differenciált kielégítéséről. A teljes dokumentumállomány helyben használatát heti 35 órában biztosítjuk és nagy részüket egy hónapos határidővel kölcsönözzük.
A könyvtár állományából hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés révén biztosítjuk.

2002. óta a régió Európai Információs Pontjának szerepét is betöltjük.

A helytörténeti dokumentumok gyűjtésével a város múltja iránt érdeklődőket segítjük. A településre vonatkozó dokumentumokat – az önkormányzati ülések jegyzőkönyveit, rendeleteit – a város lakosai számára megtekinthetővé tesszük.

2003. nyarától gazdag német nyelvi gyűjteményt tudunk a lakosság rendelkezésére bocsátani.

Könyvtárunkban anyagi lehetőségeink függvényében ismert embereket látunk vendégül.

Hangoskönyves szolgáltatás is működik, zenei részlegünk pedig színvonalas gyűjteménnyel várja a zene barátait.

Gyermekrészlegünk is megfelelő könyv- és folyóirat- választékkal várja a 14 éven aluli korosztályt, együttműködve a nevelési-oktatási intézményekkel többféle funkciót lát el. A gyerekekkel való egyéni foglalkozás mellett gyakran vannak csoportos foglalkozások, könyvtári órák, író-olvasó találkozók, közös játék, praktikus dolgok – ajándékok készítése. Szombat délelőttönként rendszeresek a gyermekprogramok.
A felnőtt kölcsönzőtérben 2004. évtől az eMagyarország Pont szolgáltatásaival, 2 számítógépen Internet elérési lehetőséggel, a teljes nyitvatartási időben várjuk az érdeklődőket.

Az infotékánkban a gyors információszolgáltatás és tájékozódás segítésére 6 számítógépen van lehetőség ingyenes Internet hozzáférésre, CD-ROM-és DVD használatra.

Fénymásolási tevékenységünket, telefax – szolgáltatásunkat is igényli a lakosság.

Tevékenységünkben az elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben is meghatározó értéknek tekintjük a minőséget és a megbízhatóságot.

Városi könyvtár
Városi könyvtár
Városi könyvtár
Városi könyvtár
Városi könyvtár
Városi könyvtár

Vélemény, hozzászólás?

A Dráva folyó kicsiben – Barcs belvárosában

Social links powered by Ecreative Internet Marketing